44th Avenue

Queens, NY

Είδος έργου: Commercial Building

Περιοχή: 12-01 44th Avenue, Long Island City, Queens, NY

Έτος Ολοκληρωσης: 2018

Γενικός Ανάδοχος: THE VOREA GROUP

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: Aluminum Doors , Aluminum Windows