Άγιοι Ανάργυροι

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Άγιοι Ανάργυροι, Ρούπελ 13Α
Έτος Ολοκληρωσης: 2020
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP