Δάφνη

Είδος έργου: Πολυκατοικία

Περιοχή: Δάφνη, Δερβενακίων 4

Έτος Ολοκληρωσης: Υπό Κατασκευή

Γενικός Ανάδοχος: Green Properties

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP