Γαλάτσι

Είδος έργου: Πολυκατοικία

Περιοχή: Γαλάτσι, Αγίας Ειρήνης & Νιόβης

Έτος Ολοκληρωσης: 2020

Γενικός Ανάδοχος: Green Properties

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP