Γαλάτσι, Νιόβης 25-27

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Γαλάτσι, Νιόβης 25-27
Έτος Ολοκληρωσης: Υπό Κατασκευή
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP