1
2
3
4
5
1

Δυνατότητα πολλαπλών κατασκευών

2

Άριστη ποιότητα ελαστικών και εξαρτημάτων

3

Λειτουργικότητα και απλότητα στην κατασκευή

4

Υψηλό επίπεδο στεγάνωσης σε αέρα και νερό

5

Πάχος προφίλ 1,5 ~ 3mm

Gutmann F50

Tο σύστημα Gutmann F50 είναι ιδανικό να καλύψει μεγάλο μέρος κατασκευών από υαλοπέτασμα και ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες κατασκευαστικές απαιτήσεις έργων μικρής και μεγάλης κλίμακας. Η αξιοπιστία του το έχει καθιερώσει στην παγκόσμια αγορά.

Η χρήση του συστήματος F50 δίνει το πλεονέκτημα στον κατασκευαστή να μπορεί να χρησιμοποιήσει το ίδιο προφίλ για τις κολώνες και για τις τραβέρσες, γεγονός που απλοποιεί ακόμη περισσότερο την συναρμολόγηση.

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο από το εργαστήριο IFT του ROSENHEIM της Γερμανίας. Τα αποτελέσματα που αφορούν την υδατοπερατότητα και αεροστεγάνωση είναι ιδιαιτέρως εντυπωσιακά καθώς κατατάσσουν το σύστημα στις υψηλότερες κατηγορίες.

Τα εξαρτήματα και τα ελαστικά εισάγονται από τη Γερμανία και φέρουν πιστοποιήσεις, γεγονός που αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα κατασκευής.

Θερμοδιακοπη
0%
Αεροδιαπερατοτητα
0%
ηχομωνοση
0%
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗ
0%
ΥΔΑΤΟΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
0%
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
0%

Κράμα: ΑΑ60640
Θερμική κατεργασία: Τ5
Ανοχές διαστάσεων: DIN 17615
Διαστάσεις διατομών: Κολώνες 50mm (πλάτος) & από 30mm έως 195mm (ύψος)
Υαλοπίνακας : Από 8mm έως 40mm
Μήκος βέργας : 6300mm
Βάρος προφίλ : Το θεωρητικό βάρος μπορεί να ποικίλει σύμφωνα με EN 755