Ίλιον

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Ίλιον, Φλέβας 101, Κεφαλληνίας 1 Ψυττάλειας 5
Έτος Ολοκληρωσης: 2020
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP