Λαμπρινή Αλίαρτου 5-7, Θύσσου 59-61 και Ουρανοπόλεως

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Λαμπρινή, Αλίαρτου 5-7, Θύσσου 59-61 και Ουρανοπόλεως 52
Έτος Ολοκληρωσης: 2020
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP