Μαρούσι 2

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Μαρούσι, Μελλισίων 23 και Μουργκάνας 10
Έτος Ολοκληρωσης: 2020
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP