Μαρούσι

Είδος έργου: Πολυκατοικία

Περιοχή: Μαρούσι, Γούναρη 62

Έτος Ολοκληρωσης: 2019

Γενικός Ανάδοχος: Green Properties

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP