Νέα Ιωνία

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή:Νέα Ιωνία, Καψάλη 20
Έτος Ολοκληρωσης: 2020
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP