Νέα Σμύρνη

Είδος έργου: Πολυκατοικία

Περιοχή: Νέα Σμύρνη, Σταυριάνθης Αναστασιάδου 10

Έτος Ολοκληρωσης: 2021

Γενικός Ανάδοχος: Green Properties

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP