Πεύκη

Είδος έργου: Πολυκατοικία

Περιοχή: Πεύκη, Αγωνιστών 42 και Πρεβέζης 15

Έτος Ολοκληρωσης: 2019

Γενικός Ανάδοχος: Green Properties

Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP