Περιστέρι

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Περιστέρι
Έτος Ολοκληρωσης: 2019
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP