Περιστέρι

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Περιστέρι, Φιλικών 18 & Πετμεζά
Έτος Ολοκληρωσης: 2019
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP