Βύρωνας, Ν. Ελβετία

Είδος έργου: Πολυκατοικία
Περιοχή: Βύρωνας, Ν. Ελβετία
Έτος Ολοκληρωσης: 2020
Γενικός Ανάδοχος: Green Properties
Προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν: ULTRA THERMAL & ULTRA THERMA OP