Τεχνικές συμβουλές

Για την σωστή και ποιοτική κατασκευή σε συστήματα αλουμινίου, έμφαση θα πρέπει να δοθεί:

• Στον έλεγχο των προφίλ κατά την παραλαβή της παραγγελίας, καθώς και στην αποθήκευσή τους σε προστατευμένο χώρο, που ιδανικά να περιέχει, ειδικά ράφια, προς αποφυγήν χτυπημάτων και εκδορών.
• Στην επιλογή των κατάλληλων προφίλ για την κατασκευή.
• Στην επιλογή των εξειδικευμένων εξαρτημάτων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εγχειριδίων στα Θερμομονωτικά συστήματα αλουμινίου, που παράγει η Ultra Aluminium Systems.
• Στην τήρηση, κατά γράμμα, των μέτρων κοπής, όπως ακριβώς αναφέρονται στα Τεχνικά Εγχειρίδια.
• Στην χρήση των σωστών λιπαντικών και υγρών, κατά την διάρκεια της κοπής.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Τεχνικού Εγχειρίδιου της Ultra Aluminium Systems, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί:

• Στην διάνοιξη των κατάλληλων οπών σε φύλλα και κάσες, για την απορροή των περιττών υδάτων.
• Στη χρήση των ενδεδειγμένων ειδικών συγκολλητικών υλών (π.χ. αρμόκολλα, λαστιχόκολλα), για την στεγάνωση των κουφωμάτων και την σωστή αποβολή των υδάτων.
• Στο σωστό διαγώνιο τακάρισμα των υαλοπινάκων, για την αποφυγή παραμόρφωσης των τελάρων (κρέμασμα).
• Στην διπλή σφράγιση και ταυτόχρονη τοποθέτηση πυριτικών αλάτων στους υαλοπίνακες.
• Στο προσεκτικό μέτρημα των ανοιγμάτων τοιχοποιίας, μαζί με τον απαραίτητο πρόσθετο χώρο (αέρα), για την ορθή τοποθέτηση των κουφωμάτων.
• Στην χρήση των κατάλληλων στεγανωτικών υλικών κατά την διάρκεια της τοποθέτησης.
• Στην προστασία των αρμών με την αντίστοιχη κόλλα (αρμόκολλα) προς αποφυγή τα νηματοειδούς διάβρωσης.
• Στην συχνή συντήρηση του κατασκευαστικού, μηχανολογικού εξοπλισμού.