fbpx

Απαιτήσεις Εναρμόνισης

Τα προϊόντα που ορίζονται ως “κατάλληλα προς χρήση”, επιβάλλεται να φέρουν την σήμανση “ CE ”. Αυτό υποδεικνύει, ότι συμμορφώνονται με την ισχύουσα κοινοτική οδηγία 89/106, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι πληρούν το σύνολο των ευρωπαϊκών διατάξεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίμηση της πιστότητας.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που υπόκεινται στην ευρωπαϊκή τεχνική έγκρισής προϊόντος ή ομάδας προϊόντων, οφείλουν να υιοθετούν τις παρακάτω διαδικασίες:

• Ο κατασκευαστής οφείλει να τηρεί αρχείο προμηθευτών και να αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα, την ικανότητα ανταπόκρισης και εύρυθμης συνεργασίας.
• Αυστηρή τήρηση αρχείων:
• Μη συμμορφούμενων προϊόντων, όπου θα καταγράφεται η απόφαση και ο χειρισμός τους, τόσο από τον κατασκευαστή, όσο και από τον προμηθευτή.
• Παραγωγής, ελέγχων και δοκιμών των παραγόμενων προϊόντων (τελικός έλεγχος ποιότητας), για όλα τα στάδια που αφορούν στην παραγωγή, στις δοκιμές και στον ποιοτικό έλεγχο.
• Διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών, που να τεκμηριώνονται οι εκάστοτε διεργασίες, που ακολουθούνται μετά από μη συμμόρφωση, είτε αυτή προέρχεται από το ίδιο το προϊόν, είτε από τον προμηθευτή ή ακόμα και από τον πελάτη, με την μορφή παραπόνων.
• Τεχνικό φάκελο γραπτής αναφοράς των Κοινοτικών Οδηγιών.
• Ύπαρξη τεκμηριωμένων οδηγιών εργασίας ανά φάση και προϊόν.
• Ύπαρξη τεκμηριωμένων καθηκόντων προσωπικού παραγωγής, ανά συγκεκριμένη θέση.
• Ύπαρξη τεκμηριωμένης διαδικασίας προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής.
• Όλα τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα προϊόντα, πρέπει να ελέγχονται και να τηρούνται σε αρχείο, τα αποτελέσματα και τα στοιχεία του ελέγχου.
• Διατήρηση αρχείου συντήρησης – επισκευής μηχανημάτων, στο οποίο θα γίνεται σαφής η ημερομηνία, καθώς και οι εργασίες που διενεργήθηκαν.

Η συχνότητα συντήρησης του εξοπλισμού καθορίζεται από τα εγχειρίδια “καλής χρήσης” και εκτελείται με την μέριμνα του κατασκευαστή. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν αποτελέσματα ελέγχων, όχι μόνο εκ των έσω, αλλά και από διαπιστευμένο εργαστήριο βάσει του Προτύπου ΕΝ 14351-1 για:

• Παράθυρα και συστήματα θυρών για πεζούς.
• Πρότυπο προϊόντος με χαρακτηριστικά επίδοσης.
• Μέρος 1: Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης και διαρροής καπνού για:
• Υδατοπερατότητα
• Έκλυση επιβλαβών ουσιών (μόνο στην περίπτωση πρόσκρουσης στην εσωτερική πλευρά).
• Αντοχή στην ανεμοπίεση.
• Φέρουσα ικανότητα των διατάξεων ασφαλείας (για παράδειγμα ο μηχανισμός συγκράτησης της ανάκλισης ή ανάσυρσης, ρυθμιστές ανοίγματος και συστήματα στερέωσης για τον καθαρισμό).

Ηχομόνωση

Θερμομόνωση

Αεροπερατότητα

*Η Ultra Aluminium Systems τηρεί κατά γράμμα τις παραπάνω διατάξεις και οδηγίες, οι οποίες, βρίσκονται ανά πάσα ώρα και στιγμή στην διάθεση του εκάστοτε πελάτη, προς απόδειξη αυτού.

Καλέστε μας!